اجرت المثل یا اجرت مثل چیست؟

اجرت المثل

اجرت المثل چیست؟ – گروه حقوقی کمالی

اجرت المثل یکی از حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه است که مرد ملزم به پرداخت آن به زن در صورت مطالبه او خواهد بود. زن برای انجام اموری مانند کار در منزل، آشپزی، رسیدگی به فرزندان، شیر دادن به فرزند و … وظیفه ای ندارد و اگر این امور را در مدت زندگی مشترک با همسرش انجام داد، می تواند بابت این امور از همسرش اجرت المثل دریافت نماید. هرچه مدت زندگی زناشویی بیشتر گذشته باشد میزان اجرت المثل نیز بیشتر خواهد بود. البته دریافت اجرت المثل منوط به وجود شرایطی است که در ادامه بیان می شود. موضوعی که باید بدان اشاره نمود این است که زن فقط برای انجام اموری مانند اطاعت از همسر، حسن معاشرت با او، آراستگی ظاهری، اقامت در منزل همسر، کسب اجازه از او برای انجام هر امری و انجام وظایف زناشویی نسبت به همسرش الزام می گردد و برای انجام باقی مسائل که مربوط به زندگی مشترک آن‌هاست، می تواند اجرت المثل مطالبه کند.
شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت
برای دریافت اجرت المثل باید شرایطی وجود داشته باشه که در زیر بیان خواهد شد:

1- زوجه اموری را که انجام می دهد باید به دستور زوج باشد.
2- زوجه با قصد رایگان آن امور را انجام نداده باشد.
3- اموری که زوجه انجام می دهد شرعا به عهده او نباشد یعنی مشمول موارد تمکین عام و خاص نباشد.
4- تمامی این موارد برای دادگاه اثبات شود.

اجرت المثل در ازدواج موقت

قانونگذار در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت در ازدواج موقت سکوت کرده است. البته شاید به این خاطر بوده که فلسفه ازدواج موقت بر پایه لذت جنسی مشروع است و عموما در ازدواج موقت افراد به دنبال تشکیل خانواده و انجام وظایفی که منتهی به استحکام خانواده می شود، نیستند اما در هر حال به نظر می رسد که اگر شرایط در ازدواج موقت نیز مانند ازدواج دائم باشد و زن در منزل همسرش زندگی کند و اموری مانند کار در منزل، آشپزی، رسیدگی به فرزندان را انجام می دهد و شرایط دریافت اجرت المثل نیز وجود داشته باشد زن بتواند تقاضای اجرت المثل کند.

اجرت المثل زن ناشزه

در پاسخ به این سوال پر تکرار که “آیا به زن ناشزه اجرت المثل تعلق میگیرد یا خیر؟” باید بگویم که زن ناشزه زنی است که نسبت به همسرش تمکین نمی کند. تمکین شامل تمکین عام و خاص می شود یعنی یا به وظایف زناشویی خود عمل نمی کند و یا اموری مانند اطاعت از همسر، کسب اجازه برای انجام امور مربوط به خود، آراستگی ظاهری، اقامت در منزل همسر و حسن معاشرت با او را انجام نمی دهد و مرد حکم الزام به تمکین را نسبت به او دریافت کرده باشد. زنی که این امور را انجام نمی دهد ناشزه است و به نظر نویسنده با توجه به اینکه قانون حمایت خانواده سال 92، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ کرده است در چنین شرایطی اجرت المثل به زوجه تعلق خواهد گرفت چرا که دیگر چنین شرطی وجود ندارد و در رویه نیز برای مطالبه اجرت المثل حتی اگر زنی ناشزه باشد و مرد حکم الزام به تمکین او را داشته باشد اجرت المثل به زن تعلق خواهد گرفت.
نحوه محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت
برای مطالبه اجرت المثل زن ابتدا می بایست دادخواست مطالبه آن به دادگاه ارائه گردد و سپس قاضی مربوطه بعد از بررسی پرونده و احراز شرایط دریافت اجرت المثل که در بالا گفته شده و پس از تعیین وقت دادرسی موضوع را برای تعیین اجرت المثل به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد و کارشناس نیز با در نظر گرفتن مواردی مانند مدت زمان زندگی مشترک، سن زوجه، نحوه اشتغال زن و … به تعیین میزان اجرت المثل زندگی مشترک می پردازد.

نحوه اقامه دعوی اجرت المثل

اگر خانمی به دنبال دریافت اجرت المثل زندگی مشترک خود باشد می بایست ابتدا از طریق وکیل دادگستری به تنظیم دادخواست مطالبه اجرت المثل بپردازد و سپس با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ثبت دادخواست تنظیمی خود اقدام نماید. اگر مبلغ خواسته شما تا بیست میلیون تومان باشد پرونده شما برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می شود و هزینه دادرسی آن 2.5 درصد مبلغ خواسته می باشد، اما اگر مبلغ خواسته شما بیشتر از بیست میلیون تومان باشد پرونده شما برای رسیدگی به دادگاه ارجاع می شود و هزینه دادرسی آن 3.5 درصد مبلغ خواسته شما خواهد بود. بعد از ارجاع پرونده وقت دادگاه تعیین و سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ، پرونده را به کارشناس ارجاع می دهد. پس از اظهارنظر کارشناس نظریه او به طرفین ابلاغ و در صورت اعتراض امر به هیأت کارشناسی ارجاع می گردد. در نهایت دادگاه با توجه به اظهارنظر کارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل حکم صادر می نماید و حکم صادره نیز قابل تجدیدنظر خواهی و در صورت غیابی بودن برای دو بار قابل اعتراض خواهد بود.

پیام بگذارید