کلاهبرداری و عناصر آن چیست؟

کلاهبرداری

کلاهبرداری و عناصر آن چیست؟ – گروه حقوقی کمالی

جرم کلاهبرداری در واقع اخذ مال کسی دیگر به وسیله ابزار و فعالیت های متقلبانه و با سوء نیت می باشد. از لحاظ حقوقی، تعریف کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری سال ۱۳۶۷، ماده ۱، آمده است و عناصر جرم کلاهبرداری را به صورت زیر بر شمرده است:

  • توسل به حیله و تقلب؛
  • فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها و تجارت خانه‌ها و … مؤسسه های واهی و اموال و اختیارات موهوم؛
  • ترساندن مردم از حوادث غیر واقعی؛
  • به کار گرفتن اسامی و عناوین مجعول؛
  • بردن مال دیگران به واسطه یکی از موارد بالا؛
  • به دست آوردن اسناد و قبوض و … به وسیله یکی از موارد بالا؛
  • مصادیق انواع کلاهبرداری به حدی گسترده است که امروزه حقوقدانان بسیاری با تحقیق در مورد کلاهبرداری، به انتشار تعداد زیاد مقاله کلاهبرداری پرداخته‌اند تا از روند رو به رشد این جرم در کشور بتوان جلوگیری نمود.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

آنچه در تحقق جرم کلاهبرداری باید به آن توجه نمود این است که در این جرم، ترک فعل وجود ندارد و تنها در صورت فعل مثبت یا انجام فعل، جرم محقق می شود. این امر به این معنی است که حتی ترک فعل همراه با سوءنیت مصداق کلاهبرداری نیست. به طور مثال عدم مطلع ساختن خریدار عیوب کالای مورد معامله توسط فروشنده، دلیلی بر کلاهبرداری وی نیست.

به طور کلی ۳ شرط برای تحقق جرم کلاه برداری وجود دارد:

شرط اول) وسایل مورد استفاده کلاهبردار متقلبانه باشد؛

شرط دوم) از آنجایی که کلاه برداری، جرمی مقید به نتیجه است، بنابراین بر اثر ارتکاب به جرم، نتیجه مد نظر باید به دست آمده باشد. به عبارت دیگر، فرد کلاهبردار با ارتکاب به اعمال مجرمانه، مجنی علیه را فریب داده و در نتیجه این رفتار متقلبانه، مال مجنی علیه در اختیار و انتفاع فرد کلاهبردار قرار گیرد. آنچه در شرط دوم باید به آن توجه داشت این است که فرد مالباخته نباید از متقلبانه بودن وسیله کلاه برداری آگاهی داشته باشد، در غیر اینصورت جرم کلاهبرداری منتفی است.

شرط سوم) مال موضوع دعوا باید متعلق به غیر از فرد متهم باشد.

مصادیق جرم کلاهبرداری

مصادیق کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده است. همانطور که ذکر شد، مصادیق کلاهبرداری در قانون بسیار زیاد است اما از اولین مواردی که در قانون به آن اشاره شده است، فریبکاری عموم مردم در مورد موجودیت شرکت‌ها و مؤسسات است و در موارد بعدی به فریبکاری در مورد حدود اختیارات اشاره نموده است. آنچه به طور کلی در تمامی مصادیق کلاهبرداری مورد توجه است، اینست که صرفاً با بیان اظهاراتی خلاف واقع، چه به صورت لسانی و چه به صورت کتبی، نمی توان دعوای کلاه برداری را در مراجع قضایی ایران مطرح نمود. همچنین اموری نظیر فالگیری، پیش گویی های غیر واقع و …. نیز از دیگر مصادیق جرم کلاهبرداری است.

 

کلاهبرداری

کلاهبرداری و عناصر آن

پیام بگذارید