دعاوی خانواده

دعاوی خانواده – گروه حقوقی کمالی

دعاوی خانواده از شایع‌ترین دعاوی کنونی کشورمان است که راجع به امر ازدواج و زناشویی یا ناشی از آن می‌باشد. با توجه به اینکه وضعیت نکاح و مسائل حقوقی پیرامون آن پیچیده و فنی بوده، و از آنجایی که متاسفانه به دلیل ناهنجاری‌های اجتماعی فعلی در کشورمان، یکی از شایع‌ترین دعاوی حقوقی مسائل مربوط به دعاوی خانواده می‌باشد. دعاوی مطرح و مهم در حوزه حقوق خانواده عبارتند از: نکاح، طلاق، طلاق توافقی، مهریه، نفقه، حضانت و استرداد جهیزیه و غیره…. می‌باشد.

پیام بگذارید