دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی – گروه حقوقی کمالی

امروزه قسمت عمده‌ای از دعاوی که در کشور مطرح است دعاوی حقوقی می‌باشد كه در قانون مدنی مشخص شده‌اند و به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم می‌شوند. در دسته اموال، موضوعاتی از قبیل مالکیت و حقوق افراد بر اموالشان مانند، اجاره، رهن، و … مطرح می‌شود. و در دسته اشخاص مسائلی که مرتبط با امور شخصی افراد می شود: مانند طلاق، حضانت و … هرگاه در یكی از این موضوعات حق فردی نقض شود و موجب ضرر مالی شود، می‌توان علیه او در دادگاه صالح برای دعاوی حقوقی طرح دعوی کرد.

 

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی

پیام بگذارید