دعاوی کیفری

دعاوی کیفری – گروه حقوقی کمالی

موضوعات وکالت در دعاوی کیفری شامل موارد ذیل است و توصیه می‌شود قبل از اقدام شخصی در مراجع قضایی از اطلاع رسانی‌های وکیل مجرب در دعاوی کیفری آگاه باشید. از جمله دعاوی رایج کیفری: سرقت، کلاهبرداری ، قتل عمد، ،قتل غیر عمد، ایراد ضرب عمدی، خیانت درامانت، جعل، استفاده از سند مجعول، فروش مال غیر، توهین ، ربا و غیره … می‌باشد.

 

دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

پیام بگذارید